Από πλευράς δημόσιας συγκοινωνίας η Αραδίππου εξυπηρετείται από την εταιρεία «Λεωφορεία Ζήνωνας». Τα λεωφορεία της εταιρείας είναι καινούργια, μικρά και μεγάλα, ανάλογα με τις ανάγκες των γραμμών που εκτελούν. Τα δρομολόγια της εταιρείας που σχετίζονται με την Αραδίππου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: (α) εκείνα που συνδέουν την Αραδίππου με τη Λάρνακα και αντίστροφα (β) τα εσωτερικά που διακινούν επιβάτες από και προς την Αραδίππου και (γ) τα νυχτερινά δρομολόγια.

(α) Δρομολόγια Αραδίππου  - Λάρνακα

Λεωφορεία 435: Λειτουργούν καθημερινά. Τα ωράρια διαφέρουν το Σάββατο και την Κυριακή. Ξεκινούν από τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του ΙΙΙ, περνούν από τη βιομηχανική περιοχή, το Γενικό Νοσοκομείο και καταλήγουν στον κεντρικό σταθμό στην οδό Δήμητρας, κοντά στον  Όμιλο Αντισφαίρισης.

(β) Εσωτερικά δρομολόγια

Λεωφορεία 433: Λειτουργούν καθημερινά. Τα ωράρια διαφέρουν το Σάββατο και την Κυριακή. Ξεκινούν από την περιοχή Ριζοελιάς και καταλήγουν στην Πλατεία Αραδίππου.

Λεωφορεία 434: Λειτουργούν καθημερινά. Τα ωράρια διαφέρουν το Σάββατο και την Κυριακή. Ξεκινούν από την περιοχή του νέου κοιμητηρίου, περνούν από την πλατεία Αραδίππου και καταλήγουν στη λεωφόρο Αγίας Σοφίας.

(γ) Νυχτερινά δρομολόγια

Λεωφορεία 444: Είναι δρομολόγια που λειτουργούν μόνο κάθε Παρασκευή, Σάββατο και τις δημόσιες αργίες. Ξεκινούν από την Αραδίππου, περνούν από τη Βεργίνα, τις Καμάρες, το Λιμάνι και καταλήγουν στον Κεντρικό Σταθμό στη Λάρνακα.

Δεν θα μπορούσε η ιστοσελίδα του Δήμου Αραδίππου να καλύψει όλο το θέμα των δημόσιων συγκοινωνιών της εταιρείας Ζήνων που αφορούν τον Δήμο Αραδίππου. Ως εκ τούτου, για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ωράρια, τις οδούς από τις οποίες περνούν τα λεωφορεία, χάρτες και όλες τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας Ζήνων στη διεύθυνση: http://www.zinonasbuses.com